Algemene voorwaarden

SONHO BVBA & GDPR


Samen waken we over jouw privacy.

Op 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) in. Dat is de nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. Goed nieuws dus. Vanaf die datum is ook ons privacybeleid volledig GDPR-conform. We leggen je graag uit wat dit voor jou betekent wanneer je bij ons een profiel hebt. Je moet onwille van wettelijke redenen eerst deze voorwaarden lezen en goedkeuren alvorens je verder kan inloggen op onze website sonho.be.


Wat is er nieuw voor jouw?
We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat je jouw persoonsgegevens in alle veiligheid aan ons kan blijven toevertrouwen. Zo bevestigen we de principes van ons huidig privacybeleid. Benieuwd naar je huidige profiel en hoe je dat kan aanpassen? Hieronder vindt je alle info.


Welke persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken de persoonsgegevens die je ons zelf geeft. Dit kan telefonisch, schriftelijk, online, per SMS,  e-mail of mondeling bij een persoonlijke afspraak. Wij wijzen je persoonsgegevens toe voor het gebruik van onze producten en diensten zoals bijvoorbeeld een op maat opgesteld Herbalife programma of uitnodiging naar onze klantendag. Op deze manier kunnen we je de beste service en het beste resultaat garanderen. 


Verwerkingsdoeleinden
Met GDPR krijg je voortaan dus nog méér controle over jouw persoonsgegevens. Sonho BVBA verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens alleen voor klantenbeheer. Hieronder vindt je een overzicht van de verzamelde gegevens als klant:

- Voor- en achternaam
- Foto
- Geslacht
- Facebook URL
- Geboortedatum
- Adres en woonplaats
- Telefoonnummer
- GSM nummer
- E-mail adres
- Taal

Als je een actieve member bent dan verzamelen wij ook:

- ID nummer van Herbalfie
- Bedrijfsnaam
- Adres van het bedrijf
- BTW nummer


Gebruikersgegevens
Dit zijn de persoonsgegevens die ons toelaten contact met je op te nemen (bijvoorbeeld je adres, je e-mailadres en je telefoonnummer), de persoonsgegevens die je persoonlijke kenmerken aanduiden (bijvoorbeeld je geslacht) of je facturatie- en betalingsgegevens indien je een Actieve Member bent. Zoals de wet bepaalt, vragen en verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen en seksuele voorkeuren. Omwille van de meertaligheid van de website vragen we je taalvoorkeur.


Reden van het vragen van deze gegevens
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om je de best mogelijke opvolging te kunnen bieden wat betreft productresultaat. Aangezien het gaat over onder andere gewichtsbeheersing en sport moeten wij weten welk geslacht je hebt om een programma op maat te kunnen samenstellen. Om je te kunnen contacteren hebben we je telefoonnummer nodig en omdat het soms moeilijk is om via telefonische opvolging, alleen met de naam te weten over wie het juist gaat, vragen wij, na jouw uitdrukkelijke toestemming ook om een foto in het bestand op te mogen slaan. 
Jouw Facebook URL vragen wij dan weer om je te kunnen toevoegen aan onze gesloten Facebook supportgroepen.D e bedrijfsgegeven worden alleen gevraagd aan de Actieve Members om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten en om facturen te kunnen maken.


Opslag en verwerking van jouw gegevens:
Alle gegevens staan op een beveiligde server die eigendom is van Sonho BVBA of van derden. Jouw gegevens zijn alleen toegankelijk voor jou, je persoonlijke coach en voor Sonho BVBA om hier de nodige aanpassingen aan te kunnen doen of om deze te kunnen verwijderen.


Overmaken aan derden
Jouw gegevens worden nooit overgemaakt of verkocht aan derde partijen.


Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard zolang je klant bent en om aan de wettelijke vereisten te voldoen ivm factureren.

Recht van inzage, verbetering en wissen
Je hebt ten allen tijde recht op inzage van jouw persoonsgegevens en je kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn of ze laten verwijderen. Bovendien heb je het recht om een kopie van jouw persoonsgegevens te bekomen. Jouw gegevens kunnen aangepast of verwijdert worden door één of meerdere van volgende stappen te ondernemen:
- zelf de instellingen van je account aan te passen via jouw profiel op de website Sonho.be
- een e-mail te verzenden naar: support@sonho.be
- een brief te richten aan Sonho BVBA Rauwelkoven 43A te 2400 Geel, België
Je emailvoorkeuren kan je aanpassen door één van volgende stappen te ondernemen:
- via je profiel je voorkeuren aan te passen (enkel voor Actieve Members)
- je uit te schrijven via de ‘unsubscibe’ knop in de betreffende email 
- je uit te schrijven door een email te sturen naar support@sonho.be


Links naar andere sites 
In bepaalde rubrieken bevat deze site hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen.


Betrouwbaarheid van de informatie op de site
De website is enkel bedoeld als bijkomende ondersteuning voor het behalen van je resultaat. De website kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie. 


Beschikbaarheid van de site
Hoewel wij ons inzetten om Sonho.be zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. 


Toegangsverbod tot de site
Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon:

-die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
-die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten
-die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
-die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden


Wet van toepassing en rechtspraak
Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Sonho.be site is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.


Bescherming van intellectuele rechten
Het logo, evenals de bedrijfsnaam van Sonho BVBA en de inhoud van de website behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming.

Sonho BVBA draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Sonho BVBA worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Sonho BVBA in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreuk makend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

Jouw gebruik van de site Sonho.be houdt in dat je bovenstaande gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt. Sonho BVBA verwerkt alle persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan je steeds terecht bij:

Sonho BVBA
Rauwelkoven 43A
2440 Geel
support@sonho.be